Hjørring Turistfart
Kontakt +45 98 92 86 46
Folkemødet på Bornholm
DKK 799,00 per person
Sommertur til Skagen
DKK 599,00 per person
Tur til Endalave
DKK 699,00 per person
Guidet tur til Tunø
DKK 599,00 per person
Tur til Samsø
DKK 699,00 per person
Tur til Limfjords-øen Fur
DKK 599,00 per person
Tur til B&O-museet og besøg på Venø
DKK 599,00 per person
Tur til Læsø
DKK 649,00 per person
Tur til Flensborg
DKK 399,00 per person
Tur til Rømø/Tyskland
DKK 599,00 per person
Indkøbstur til Fleggaard og Butik Calle
DKK 290,00 per person
previous arrow
next arrow
Slider

Kunne det ikke være skønt at køre i en dobbelt­dækker­bus? Lej eller book en dobbelt­dækker­bus hos Hjør­ring Tur­ist­fart, for det er en skøn trans­port­form. Bare alene det at forestille sig, hvilken fan­tastisk udsigt der er oppe fra en dobbelt­dækker­bus, siger meget. Udover den fan­tastiske udsigt fra en dobbelt­dækker­bus kan en denne bustype rumme flere pas­sager­er. En almin­delig bus med kun en etage har jo ikke plads til nær så mange pas­sager­er. Hvis man er mange gæster, som skal til samme fest, er det mere fes­tligt at ankomme sam­let i en bus. Det at rejse sam­men sæt­ter stemnin­gen yderligere i vejret og rys­ter folk sam­men fra starten.

Så kunne det ikke være skønt at køre i en dobbeltdækkerbus?

For skal der være fest, så kan man lige så godt gøre det ordentligt, og alle vil elske det. Når I lejer en dobbelt­dækker­bus med plads til hele sel­sk­a­bet, så er arrange­mentet i gang allerede under­ve­js. Hjør­ring Tur­ist­fart har nogle virke­ligt lækre dobbelt­dækker­busser, hvor du og din gruppe kan slappe fuld­stændigt af. Hjør­ring Tur­ist­fart’ ser­vice­mind­ede buschauf­før i den lejede dobbelt­dækker­bus har overb­likket på hele turen og pass­er på jer.

 

Alt afhængigt af for­målet med at leje en dobbelt­dækker­bus skal du vælge den opti­male type af dobbelt­dækker­bus til dit behov. Du kan have særlige ønsker til indret­nin­gen vedrørende sæder og sædeop­sæt­ning m.m. Hjør­ring Tur­ist­fart er parat til at give dig pro­fes­sionel råd­givn­ing, så vi sam­men find­er den rigtige løs­ning for dig. Der find­es flere fab­rikan­ter inden­for dobbelt­dækker­busser såsom det mest kendte ved navn Setra samt også Vol­vo, MAN samt fab­rikan­ten Van Holen.

Generelt kan man sige, at dobbelt­dækker­bussernes stør­relser er ens uanset antallet af sid­de­pladser. Der kan fx være imellem 71 og 85 sid­de­pladser, som oftest er opdelt i sæde­grup­per.  Som regel vender sæderne ind mod hinan­den, og har et bord i midten. Man kan også sige, at hvis der er flere sid­de­pladser i dobbelt­bussen, så kom­mer folk til at sid­de end­nu mere tæt på hinan­den. Jo flere sid­de­pladser, jo mere kan det gå ud over ben­plad­sen. Alle disse prak­tiske ting kan du høre mere om, når du kon­tak­ter Hjør­ring Tur­ist­fart. Fælles for alle busser hos Hjør­ring Tur­ist­fart er, at alle dobbelt­dækker­busser, minibusser, tur­ist­busser m.m. har en høj kom­fort til glæde for vores kun­der.

Kontakt os på tlf. 98 92 86 46 — for yderligere information eller bestilling