Hjørring Turistfart
Kontakt +45 98 92 86 46
Folkemødet på Bornholm
DKK 799,00 per person
Sommertur til Skagen
DKK 599,00 per person
Tur til Endalave
DKK 699,00 per person
Guidet tur til Tunø
DKK 599,00 per person
Tur til Samsø
DKK 699,00 per person
Tur til Limfjords-øen Fur
DKK 599,00 per person
Tur til B&O-museet og besøg på Venø
DKK 599,00 per person
Tur til Læsø
DKK 649,00 per person
Tur til Flensborg
DKK 399,00 per person
Tur til Rømø/Tyskland
DKK 599,00 per person
Indkøbstur til Fleggaard og Butik Calle
DKK 290,00 per person
previous arrow
next arrow
Slider

Som du kan høre ud fra vores fir­manavn, Hjør­ring Tur­ist­fart, tilby­der vi bus­trans­port. Du kan læse lidt om opstarten af bus­sel­sk­a­bet, Hjør­ring Tur­ist­fart, herun­der. Bus­trans­port dækker over flere mulighed­er vedrørende tur­ist­busser i Nord­jyl­land, tur­ist­fart, tur­istkørsel osv. Der er også bus­tur til Berlin, diverse bus­re­js­er, stu­den­terkørsel, grup­pere­js­er m.m. Hjør­ring Tur­ist­fart pri­or­iter­er din sikker­hed meget højt og udle­jer kun busser med buschauf­før. Du kan fx leje minibus eller dobbelt­dækker­bus.

Lidt om opstarten af busselskabet, Hjørring Turistfart

Nogle gange er ver­den over­rask­ende lille, så måske har du allerede hørt lidt om os. I starten af 1985 stift­ede Hen­ning Chris­tensen Hjør­ring Tur­ist­fart. Der blev allerede den­gang lagt stor vægt på per­son­lig kon­takt til kun­derne. Allerede fra starten af Hjør­ring Tur­ist­fart har vi haft fokus på, at vores pas­sager­er fik en god oplevelse hos os.

Dette gælder ikke kun vores kun­ders første bus­ture med os. Det er der­i­mod et mål på hver eneste tur for alle kun­der. Dette mål sæt­ter vi stadig højt sam­men med rum­me­lighed og accept af folks indi­vidu­elle behov. Som eksem­pel på indi­vidu­elle behov dækker Hjør­ring Tur­ist­fart også gerne særlige behov såsom hand­i­cap­kørsel. Vores erfarne buschauf­før­er er altid klar med en hjælpende hånd til fx dårligt gående. Hos Hjør­ring Tur­ist­fart er der altid plads til alle, og alle kan føle sig trygge og godt tilpas i vores busser.

Bus­branchen har i sig selv været igen­nem en stor udvikling siden 1985, og det kan vi nikke genk­endende til hos Hjør­ring Tur­ist­fart. Dat­tersel­sk­aberne, Hjør­ring Tur­ist­fart, Skelund Tur­ist­busser, Fred­erik­shavn Tur­ist­busser, Aal­borg City­bus, Skan­di­a­bus og Kærholms Busser er blevet til sel­sk­a­bet, Hjør­ring Tur­ist­fart.

Der er som altid styr på både hel­he­den og detal­jerne, så alt er ved det gam­le hos Hjør­ring Tur­ist­fart. Der er blot den forskel, at Hjør­ring Tur­ist­fart nu er i stand til at løfte væsentligt større opgave end før. Det er, for­di busserne er blevet udskiftet med nyere busser med mod­erne indret­ning og kom­fort. Der­for kan vi roligt sige: Alt i alt er Hjør­ring Tur­ist­fart blevet end­nu bedre!

Hos Hjør­ring Tur­ist­fart har vi mange minibusser i vores bus­park. Minibusserne har plads til mellem 9–23 pas­sager­er, og flere af dem kan med­tage pas­sager­er i kørestol. Der er spe­cialud­styr og bl.a. lift på bussen, så ingen kom­mer til at man­gle noget hos Hjør­ring Tur­ist­fart. Flere busser har desu­den air­con­di­tion og video, DVD, musikan­læg samt mikro­fon. Hjør­ring Tur­ist­fart har desu­den mulighed for at med­bringe ekstra bagage­trail­er, hvis vores kun­der med­bringer meget bagage med på turen.

En-dags-ture

Hjør­ring Tur­ist­fart er altid behjælpelig med at sam­men­sætte en oplevelses­rig dag for såv­el foreninger og fir­maer som for pri­vate.

Hjør­ring Tur­ist­fart har mere end 30 års erfar­ing, hvilket gør, at man altid vil kunne få en pro­fes­sionel sam­men­sæt­ning af en-dags-ture, uanset bestem­melsesst­ed i såv­el Dan­mark som det nære udland.

 • Vi kender hele Dan­mark
 • Al kørsel foregår i vores luk­sus tur­ist­busser
 • 15 — 72 sid­de­pladser
 • Toi­let
 • Køkken og køleskab
 • DVD/CD
 • Brede hvilestole
 • Air­con­di­tion
 • Kaf­fe­mask­ine
 • Bor­de ned­er­st
 • Kom­fort i isærk­lasse

 

Turistkørsel

Vi tilby­der messe-, fir­ma- og studiere­js­er samt øvrigt tur­istre­js­er til alle des­ti­na­tion­er og sam­men­sættes ud fra Jeres ønsker og behov. Vores chauf­før­er er alle erfarne og vil gøre deres yder­ste for at give en sikker og behagelig rejse.

Vi har bl.a løst opgaver for:

 • Foreninger
 • Sport­sklub­ber
 • Pen­sion­is­tudflugter
 • Messekørsel for virk­somhed­er
 • Fir­maud­flugter
 • Sel­sk­ab­skørsel
 • Studiere­js­er
 • Skikørsel
 • Grup­pere­js­er
 • Tur­istkørsel inkl. bus­trail­er
 • Spe­cial­ture