Busrejser til fornuftige penge

Hos Hjør­ring Tur­ist­fart tilby­der vi bil­lige bus­re­js­er til Berlin og Tysk­land, for bus­re­js­er til for­nuftige penge er pop­ulært. Hjør­ring Tur­ist­fart kør­er både til korte des­ti­na­tion­er til udlan­det. Selvom det ikke er dyrt at komme på bus­re­js­er med Hjør­ring Tur­ist­fart, man­gler der ikke noget. Alle vores busser har mod­erne indret­ning og kom­fort. Bus­re­js­er ikke er gået af mode. Hos Hjør­ring Tur­ist­fart tilby­der dig bil­lig bus, selvom vores busser er mod­erne og over­hold­er de aller­strengeste miljøkrav.

Hjørring Turistfart har busrejser i ind- og udland

Vores pop­ulære des­ti­na­tion­er for bus­re­js­er er bus­re­js­er til Prag, bus­re­js­er til Ital­ien, bil­lige rejs­er til Berlin m.m. Vores erfar­ing og pro­fes­sionelle buschauf­før­er gør Hjør­ring Tur­ist­fart flek­si­ble. Vores faste kun­der væl­ger Hjør­ring Tur­ist­fart frem for fly, for man ser mere på en bus­re­jse. Mange nyder det omkring­liggende land­skab og mulighe­den for at holde pause og ikke have travlt. En lufthavn er stressende og hek­tisk for mange men­nesker. Folk vil ikke have travlt, når de har fri. Intet er mere afs­lap­pende end at læne sig tilbage i bussen og nyde turen.

Det er en befrielse at lade andre om at finde vej, finde toi­let og tanksta­tion­er under­ve­js m.m. Det kan godt trætte de fleste men­nesker, for vi har alle brug for at koble fra og slappe af engang imellem. Med en bus­re­jse skal man bare læne sig tilbage og nyde livet. Så kan tin­gene komme i den række­følge, som de vil, mens du nyder den kom­fort­able indret­ning i vores busser og opti­mal ser­vice.

Sam­tidig kan du nyde en kold øl eller en varm kop kaffe, mens du plan­læg­ger, hvilke seværdighed­er du vil se. Du kan også læse om seværdighed­erne, hvis du allerede har lagt en plan. Du kan også blive inspir­eret af vores dygtige buschauf­før eller rejseled­er under din bus­re­jse. Hjør­ring Tur­ist­fart sæt­ter os altid grundigt ind stort og småt samt prak­tiske ting til glæde og gavn for vores kun­der.

Når du væl­ger at tage på bus­re­jse med Hjør­ring Tur­ist­fart, kan du stige på vores busser på aftalte påstign­ingsst­ed­er. Ofte kom­mer Hjør­ring Tur­ist­fart rimeligt tæt på de fleste kun­ders boligk­varter, og det sæt­ter vores kun­der stor pris på. Du kan selv vælge, om du er til des­ti­na­tion­er som de større europæiske stor­by­er, eller om du fore­trækker Alperne eller noget helt tred­je. Kon­takt Hjør­ring Tur­ist­fart, og lad os råd­give dig om de konkrete mulighed­er. I denne forbindelse tager vi også altid hen­syn til vores kun­ders afsat­te bud­get for bus­re­jsen.